KINGDOM OF FUNGI

PHYLUM

ARCHAEORHIZOMYCETES TO WALLEMIOMYCETES

Ascomycota, Aspergillus flavus
Ascomycota, Cookeina tricholoma
Ascomycota, Cyttaria gunnii
Ascomycota, Xanthoparmelia cumberlandia
Basidiomycota, Clathrus Ruber
Basidiomycota, Dictyophora Indusiata
Basidiomycota, Leucocoprinus cretaceus
Basidiomycota, Podoscypha Petalodes
Chytridiomycota, Catenaria anguillulae
Chytridiomycota, Spizellomyces punctatus
Chytridiomycota, Synchytrium endobioticum
Glomeromycota, Claroideoglomus claroideum
Glomeromycota, Dominikia compressa
Glomeromycota, Funneliformis mosseae
Glomeromycota, Gigaspora rosea
Zygomycota, Ancylistes closterii
Zygomycota, Basidiobolus ranarum
Zygomycota, Dimargaris cristalligena
Zygomycota, Rhizopus Stolonifer
CDC Logo
CENTRALDATACORE

SHARE